ಕನ್ನಡ, ಕವಿತೆ, Personal, Poetry

ಮಿಡಿಯುವೀ ಮಾತ ಪಿಡಿ

ಸಮಯದ ಓಟ ನೋಟಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ
ಒಡನಾಟ ನಾಟಿ ಮೀಟುತ್ತದೆ.
ಅಗೋ, ನೋಡಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಿಂಬ ಎಂದು Continue reading

Advertisements
Standard