ಕನ್ನಡ, ಕವಿತೆ, Personal, Poetry

ಮಿಡಿಯುವೀ ಮಾತ ಪಿಡಿ

ಸಮಯದ ಓಟ ನೋಟಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ
ಒಡನಾಟ ನಾಟಿ ಮೀಟುತ್ತದೆ.
ಅಗೋ, ನೋಡಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಿಂಬ ಎಂದು Continue reading

Advertisements
Standard
ಕನ್ನಡ, ಕವಿತೆ, Kannada, Personal, Poetry

ಕಮರಿದ ಕಾಮನೆ

‘ಅವಧಿ’ ಈ-ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಚಿತ್ರವನ್ನಾಧರಿಸಿ ನಾ ಬರೆದ ಕವಿತೆ.

ಅಮ್ಮನ ಗುಡಿಯ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಂದು
ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪೋತ್ಸವದ ಚಂದು.
ಮುಂದು ಮುಂದೆಲ್ಲಾ ಭಕ್ತಜನರ ಸಮಾಗಮ,
ಇರುಳಾಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣತಿಯರ ಕನಿ ದನಿ. Continue reading

Standard
Personal, Poetry, Society

The Bard Sings in his Atrium

There are times when one feels guilty of being a soulful soul. But even when he feels that, he is living in his heart. And he will, always. A poem written with sensitivity towards its antonym.

I think it is written on us by Him, that we be dishevelled, pricked, pruned, pared and shrunk,
In all our endeavours and failures, we are hunted upon like stags.
All pure, brown and beautiful, and pregnable.
They said it right – Continue reading

Standard